صدا و سیمای شهرستان ها

شیراز، بلوار دانشجو، کوی دانشگاه، دانش 3، ساختمان هشت ضلعی

چهارمحال و بختیاری، شهرکرد ، فردوسی شمالی، بالاتر از فلکه دانشگاه صدا و سیما