شبکه جوان صدا

شبکه صدا
021-22056633 021-22652453 021-22167801~3
تهران، منطقه 3، ولی عصر، خیابان بلال حبشی، ساختمان شهدای رادیو، طبقه سوم، اتاق 52
تماس با شبکه جوان صدا

شبکه فرهنگ صدا

شبکه صدا
021-22652340
تهران، منطقه 3، ولی عصر، خیابان بلال حبشی، ساختمان صدا وسیما، ساختمان شهدای رادیو، طبقه دوم، اتاق 7
تماس با شبکه فرهنگ صدا

شبکه پیام صدا

شبکه صدا
021-22167752 021-22167760~2
تهران، منطقه 3، ولی عصر، خیابان جام جم، ساختمان شهدای رادیو، طبقه سوم
تماس با شبکه پیام صدا

شبکه رادیویی تجارت (اقتصاد)

شبکه صدا
021-22662658 021-22662635~6
تهران، منطقه 3، سئول، درب جنوب نمایشگاه بین المللی، روبروی باشگاه انقلاب
تماس با شبکه رادیویی تجارت (اقتصاد)

شبکه رادیویی گفتگو

شبکه صدا
021-22652497 021-22168060
تهران، منطقه 3، ولی عصر، خیابان بلال حبشی، ساختمان شهدای رادیو، طبقه ششم
تماس با شبکه رادیویی گفتگو

شبکه صدای آشنا

شبکه صدا
021-22652327
تهران، منطقه 3، ولی عصر، خیابان بلال حبشی، ساختمان شهدای رادیو، طبقه سوم
تماس با شبکه صدای آشنا

شبکه قرآن صدا

شبکه صدا
021-22167885
تهران، منطقه 3، ولی عصر، خیابان بلال حبشی، ساختمان شهدای رادیو، طبقه چهارم
تماس با شبکه قرآن صدا

شبکه رادیو ایران

شبکه صدا
021-22652420 021-22167939
تهران، منطقه 3، ولی عصر، خیابان جام جم، ساختمان شهدای رادیو، طبقه اول
تماس با شبکه رادیو ایران

شبکه ورزش صدا

شبکه صدا
021-22652353
تهران، منطقه 3، ولی عصر، خیابان جام جم، ساختمان شهدای رادیو، طبقه اول و سوم، اتاق 44
تماس با شبکه ورزش صدا

شبکه رادیویی سلامت

شبکه صدا
021-22652385 021-22024988
تهران، منطقه 3، ولی عصر، خیابان بلال حبشی، ساختمان شهدای رادیو
تماس با شبکه رادیویی سلامت