زندان در شهر کرج

  • در شهر کرج

کرج، مهرشهر، جاده قزل حصار، روبروی پادگان شهید چمران

رجایی شهر

زندان

کرج، رجایی شهر (گوهردشت)، بلوار موذن

کرج، فردیس، حسین آباد، جنب راه آهن، زندان کچویی

کرج، جاده قزل حصار، روبروی پادگان شهید چمران