بهترین ریخته گری فلزات در شهر ری

  • در شهر ری

قالکاری حسینی

ریخته گری فلزات ، ریخته گری ، تجهیزات آبکاری ، قالکاری ، آبکاری

تهران، ری، حسن آباد، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار گلستان، گلشن 15، پلاک 14

نوین برنز اسکندری

ریخته گری فلزات ، ریخته گری برنج برنز ، آلیاژ پایه مس ، قطعات پمپ شناور

تهران، ری، شمس آباد، شهرک صنعتی، بلوار نگارستان، خ. فروردین جنوبی، پ. 14

صنایع ریخته گری ایران برنز نامدار

ریخته گری فلزات ، فلزات رنگین ، چدن

تهران، ری، جاده ورامین، قلعه نو، شهرک صنعتی عشق آباد، پ. 188 و 189

کارخانه بهریز فولادان

ریخته گری فلزات

تهران، ری، شمس آباد، شهرک صنعتی، بلوار آزادی، خ. 12، قطعه دوم شمالی

شرکت صدرا ذوب

ریخته گری فلزات

تهران، ری، شمس آباد، شهرک صنعتی، بلوار نارنجستان، خ. گلبرگ 14

شیرزادی

ریخته گری فلزات

تهران، ری، شمس آباد، شهرک صنعتی، بلوار گلستان، گلشن هفدهم، پ. 9

صنایع ذوب فلزات اسکندری

ریخته گری فلزات

تهران، ری، شمس آباد، شهرک صنعتی، بلوار نارنجستان، گلبرگ 10، پ. 57 و 58

تهران، ری، شمس آباد، شهرک صنعتی، بلوار نارنجستان، گلبرگ نهم، پ. 13

آویدکاران صنعت

ریخته گری فلزات

تهران، ری، شمس آباد، نارنجستان، خ. گلبرگ 4، پ. 15

پرشیا ذوب

ریخته گری فلزات

تهران، ری، شمس آباد، شهرک صنعتی، بلوار بوستان، گلبن شانزدهم، پ. 18

حسینی

ریخته گری فلزات

تهران، ری، شمس آباد، شهرک صنعتی، بلوار نارنجستان، گلبرگ 4، واحد 187R

رشید

ریخته گری فلزات

تهران، ری، شمس آباد، شهرک صنعتی، بلوار نارنجستان، گلبرگ ششم، پ. 15

ریخته گری خان

ریخته گری فلزات

تهران، ری، شمس آباد، شهرک صنعتی، بلوار گلستان، گلشن 15، پ. 23

شرکت آذر مهر آلیش (ذوب ریزان)

ریخته گری فلزات ، صنایع فلزی ، نورد مس

تهران، ری، شمس آباد، شهرک صنعتی، بلوار مهستان، گلسرخ 11، پ. 10/27

صنایع ذوب افق

ریخته گری فلزات

تهران، ری، شمس آباد، شهرک صنعتی، بلوار گلستان، گلشن 15، پ. 15

فولاد بست ایرانیان

ریخته گری فلزات

تهران، ری، شمس آباد، شهرک صنعتی، بلوار نارنجستان، خ. گلبرگ 2، پ. 13

تهران، ری، شمس آباد، شهرک صنعتی، بلوار نارنجستان، گلبرگ 10، پ. 20

شرکت پاک برنز پاکزاد

ریخته گری فلزات

تهران، ری، شمس آباد، شهرک صنعتی، بلوار بهارستان، بخش نارنجستان

صنایع ذوب فلزات برتر برنز

ریخته گری فلزات

تهران، ری، شمس آباد، شهرک صنعتی، بلوار گلستان، گلشن 15، قطعه R3

صنایع نوروزی

ریخته گری فلزات

تهران، ری، شمس آباد، شهرک صنعتی، بلوار نارنجستان، گلبرگ 8، قطعه 78R

کارخانه پیشتاز

ریخته گری فلزات

تهران، ری، شمس آباد، شهرک صنعتی، بلوار نگارستان، بلوار نارنجستان، گلبرگ 7

میرزایی

ریخته گری فلزات

تهران، ری، شمس آباد، شهرک صنعتی، بلوار نارنجستان، گلبرگ 10

یعقوبی

ریخته گری فلزات

تهران، ری، شمس آباد، شهرک صنعتی، بلوار نارنجستان، گلبرگ 8