تهران، منطقه 18، بزرگراه سعیدی (جاده ساوه)
تهران، منطقه 20، دولت آباد
تهران، منطقه 12، امام خمینی
تهران، منطقه 17، م. شمشیری (سه راه آذری)، خیابان 45 متری زرند
تهران، منطقه 12، مصطفی خمینی (سیروس)
تهران، منطقه 12، وحدت اسلامی