تهران، منطقه 12، مصطفی خمینی (سیروس)
تهران، منطقه 20، دولت آباد
تهران، منطقه 18، بزرگراه سعیدی (جاده ساوه)
تهران، منطقه 17، م. شمشیری (سه راه آذری)، خیابان 45 متری زرند
تهران، منطقه 12، امام خمینی
تهران، منطقه 12، وحدت اسلامی