بهترین دبیرستان دخترانه دولتی در شهر تهران

  • در شهر تهران

دبیرستان سعدی

دبیرستان دخترانه دولتی

تهران، مسعودیه، انتهای خیابان ابومسلم خراسانی، جنب پمپ گای

دبیرستان نرجس

دبیرستان دخترانه دولتی

تهران، خیابان شهرآرا، خیابان نهم، جنب گذرنامه

دبیرستان امام حسن مجتبی

دبیرستان دخترانه دولتی ، بزرگسالان

تهران، منطقه 7، بالاتر از ایستگاه مترو مدنی، روبروی دبستان دخترانه معلم، پلاک 483

دبیرستان الهام

دبیرستان دخترانه دولتی ، دوره دوم

تهران، منطقه 8، نارمک، میدان 64

دبیرستان شهیدبینایی

دبیرستان دخترانه دولتی ، نمونه دولتی

تهران، منطقه 15، تقاطع 17شهریور و منصور، شت کارخانه یخ، کوی قلی زاده

دبیرستان شهیدهمت

دبیرستان دخترانه دولتی ، نمونه دولتی

تهران، منطقه 15، نبرد جنوبی، خیابان بقایی، انتهای خیابان آقاجانلو جنوبی

دبیرستان نجابت

دبیرستان دخترانه دولتی ، دوره دوم

تهران، منطقه 15، مشیریه، خیابان سازمان آب، روبروی پارک بنفشه، کوی قره شیدان

دبیرستان عماد

دبیرستان دخترانه دولتی

تهران، منطقه 2، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه دوم، پلاک 13

دبیرستان استقلال

دبیرستان دخترانه دولتی

تهران، منطقه 15، خیابان خاوران، پمپ بنزین دوم، خیابان کاش، کوی زینبیه

دبیرستان امام هادی

دبیرستان دخترانه دولتی

تهران، منطقه 15، کیانشهر، شهرک مطهری، خیابان قاضی زاده

دبیرستان باقرالعلوم

دبیرستان دخترانه دولتی

تهران، منطقه 15، خیابان مشیریه، خیابان سازمان آب، کوی اصغر تاجیک

دبیرستان بدری برهانی

دبیرستان دخترانه دولتی

تهران، منطقه 8، گلبرگ شرقی، خیابان ملکی

دبیرستان پانزده خرداد

دبیرستان دخترانه دولتی

تهران، منطقه 8، نارمک، خیابان دردشت، خیابان اولیایی

دبیرستان پونه رونقی

دبیرستان دخترانه دولتی

تهران، منطقه 15، مسعودیه، خیابان ابومسلم، کوی بینجرآبادی

دبیرستان تشیع

دبیرستان دخترانه دولتی

تهران، منطقه 8، خیابان سبلان، خیابان امیر کیایی

دبیرستان جوادالائمه

دبیرستان دخترانه دولتی

تهران، منطقه 15، شهرک والفجر، خیابان هنرستان، خیابان والفجر دوم

دبیرستان زرین خواه

دبیرستان دخترانه دولتی

تهران، منطقه 15، خیابان مشیریه، چهارراه اول، خیابان بوعلی شرقی

دبیرستان سلمان فارسی

دبیرستان دخترانه دولتی

تهران، منطقه 15، مسعودیه، خیابان هنرستان، خیابان محمدی

دبیرستان شاکرین

دبیرستان دخترانه دولتی

تهران، منطقه 15، مشیریه، خیابان سازمان آب، 10 متری اسکندری

دبیرستان شهدای سپاه

دبیرستان دخترانه دولتی

تهران، منطقه 15، شهرک جمهوری، جنب مجتمع زیتون

دبیرستان شهید اسکندرلو

دبیرستان دخترانه دولتی

تهران، منطقه 15، مشیریه، خیابان بوعلی شرقی، روبروی فنی حرفه ای چمران، خیابان تختی

دبیرستان شهید باکری

دبیرستان دخترانه دولتی

تهران، منطقه 18، خلیج فارس، خیابان قریب، کوچه پارک پروین اعتصامی

دبیرستان شهیدسید آقا

دبیرستان دخترانه دولتی

تهران، منطقه 15، خیابان خاوران، خیابان هاشم آباد، خیابان قربانی مطلق

دبیرستان شهیدعابدین زاده

دبیرستان دخترانه دولتی

تهران، منطقه 15، بلوار ابوذر، پل پنجم، خیابان حبیب

دبیرستان عبدالله رهنما

دبیرستان دخترانه دولتی

تهران، منطقه 15، میدان خراسان، خیابان طیب، کوی برادران رزاقی

عبارات پیشنهادی متناسب با جستجو: