بهترین دبیرستان دخترانه ایثارگران

دبیرستان هدف

دبیرستان دخترانه ایثارگران

تهران، منطقه 6، م.فاطمی، خ. شهیدگمنام، خ. جهانمهر، پ. 73

دبیرستان عترت

دبیرستان دخترانه ایثارگران

مشهد، ابو سعید، دانشسرای جنوبی 4