بهترین دبیرستان دخترانه ایثارگران

تهران، منطقه 6، م.فاطمی، خیابان شهیدگمنام، خیابان جهانمهر، پلاک 73