بهترین دبیرستان تیزهوشان

دبیرستان فرزانگان 5

دبیرستان تیزهوشان
تهران، منطقه 12، محله بازار، شهرک ولی عصر، م. معلم، خیابان حیدری شمالی، روبروی دادسرا، جنب اداره برق سینا
تماس با دبیرستان فرزانگان 5

دبیرستان اندیشه

دبیرستان تیزهوشان
بیرجند، نواب صفوی غربی، روبروی پارک خانواده
تماس با دبیرستان اندیشه