کرج، گوهردشت، خیابان ششم استقلال (ملکشاه)، پلاک 105