شرکت مهندسی پیشگامان رفیع ایرانیان (مپرا)

خدمات مترو، تجهیزات مترو، صداگیر هواساز مترو، دکل مخابراتی، تجهیزات حمل و نقل ریلی، فن