خبرگزاری در شهر شیراز

  • در شهر شیراز

پایگاه خبری و خبرگزاری آفتاب (آفتاب نیور)

خبرگزاری ، خبرنگار

خبرگزاری وپایگاه خبرافتاب(آفتاب نیوز). مسول:امین رضاملک پور. تاسیس:1396 زبان:فارسی.

شیراز، منطقه 3، محله گود خزینه، چهارراه حافظیه