خانه سالمندان در اصفهان

آسایشگاه صادقیه

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، توانبخشی روزانه ، مراقبت روزانه

اصفهان، چهارباغ بالا، بعد از مجتمع کوثر، ک. شماره 6(یحیی خان)، پ. 37

آسایشگاه افق فردا

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، توانبخشی روزانه ، مراقبت روزانه

اصفهان، آبشار اول، بن بست شهره، ک. 8، پ. 12

آسایشگاه بامداد

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، توانبخشی روزانه ، مراقبت روزانه

اصفهان، میرزا طاهر، ک. یخچال، بن بست قاسمی، پ. 7

آسایشگاه پارسایان

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، توانبخشی روزانه ، مراقبت روزانه

اصفهان، جی، خ. رشحه، پ. 24

آسایشگاه پرتو امید

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، توانبخشی روزانه ، مراقبت روزانه

اصفهان، مخابرات، فرعی 12، پ. 21

آسایشگاه خانه سبز

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، توانبخشی روزانه ، مراقبت روزانه

اصفهان، م. ماه فرخی، خ. کاج شرقی، پ. 52

آسایشگاه رنگین کمان سپید

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، توانبخشی روزانه ، مراقبت روزانه

اصفهان، نظر شرقی، ک. احمدزاده، بن بست بهار، پ. 60

آسایشگاه صاحبدلان

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، توانبخشی روزانه ، مراقبت روزانه

اصفهان، ملک شهر، خ. بهارستان، ک. چهارم، پ. 100

آسایشگاه غدیر

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، توانبخشی روزانه ، مراقبت روزانه

اصفهان، چهارباغ بالا، بعد از مجتمع کوثر، ک. شماره 6(یحیی خان)، پ. 37

آسایشگاه میلاد نور

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، توانبخشی روزانه ، مراقبت روزانه

اصفهان، هشت بهشت غربی، بعد از چهار راه گلزار، ک. بهنام، پ. 26

آسایشگاه نیک نامان

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، توانبخشی روزانه ، مراقبت روزانه

اصفهان، م. آزادی، خ. دانشگاه، ک. گلشن، پ. 19

آسایشگاه اتیه

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، توانبخشی روزانه ، مراقبت روزانه

اصفهان، آتشگاه، روبروی بانک سپه

آسایشگاه ارامنه

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، توانبخشی روزانه ، مراقبت روزانه

اصفهان، چهار راه حکیم نظامی، ابتدای نظر شرقی

آسایشگاه الزهرا

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، توانبخشی روزانه ، مراقبت روزانه

اصفهان، م. آیت اله طالقانی، جنب اداره برق

آسایشگاه امداد

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، مراقبت روزانه ، توانبخشی روزانه

اصفهان، منتظری شمالی، جنب داروخانه مهرگان

آسایشگاه ترنم

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، توانبخشی روزانه ، مراقبت روزانه

اصفهان، عمار یاسر، جنب کمیته امداد

آسایشگاه حکمت

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، توانبخشی روزانه ، مراقبت روزانه

اصفهان، چهار راه تختی، بن بست مرندی

آسایشگاه عزیزان ماندگار

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، توانبخشی روزانه ، مراقبت روزانه

اصفهان، جی، خ. لاله

آسایشگاه فرشتگان

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، توانبخشی روزانه ، مراقبت روزانه

اصفهان، هشت بهشت غربی، بعد از چهار راه گلزار، روبروی ستاد خبری

آسایشگاه فرهیختگان

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، توانبخشی روزانه ، مراقبت روزانه

اصفهان، عابدی، خ. بزرگمهر، نرسیده به زیر گذر بزرگمهر

آسایشگاه مهر آیین نو

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، توانبخشی روزانه ، مراقبت روزانه

اصفهان، معراج، ساختمان نیکان، ط. دوم

آسایشگاه مهرورزان

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، توانبخشی روزانه ، مراقبت روزانه

اصفهان، آیت اله طالقانی، جنب اداره تعاون روستایی

آسایشگاه یاس

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، توانبخشی روزانه ، مراقبت روزانه

اصفهان، انتهای خیابان علامه امینی، خ. سلمانی، سالمندان یاس

آسایشگاه آسمان

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، توانبخشی روزانه ، مراقبت روزانه

اصفهان، ملک شهر، خ.صادقیان، ک. شکوفه 8، پ. 2

آسایشگاه نیاکان

خانه سالمندان ، سرای سالمندان ، توانبخشی روزانه ، مراقبت روزانه

اصفهان، پروین، ابتدای خیابان صباحی، مقابل پاساژ رجائی، ک. معمار زاده