تعاونی حمل و نقل بونکرداران خود راننده سیمان تهران

حمل و نقل سیمان، اتحادیه، انجمن، تعاونی، حمل بار سیمان، حمل سیمان
تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، میدان فردوسی، خیابان تقوی، خیابان انوشیروانی، پلاک 2، طبقه اول، واحد 4
تماس با تعاونی حمل و نقل بونکرداران خود راننده سیمان تهران

تعاونی کامیونداران جهان کوثرراد

حمل و نقل سیمان، حمل سیمان با کامیون، حمل سیمان با تریلر
تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، خیابان فردوسی، خیابان تقوی (کوشک)، کوچه انوشیروانی، پلاک 4، طبقه دوم، واحد 8
تماس با تعاونی کامیونداران جهان کوثرراد
تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، خیابان فردوسی جنوبی، خیابان کوشک (تقوی)، کوچه انوشیروان، پلاک 2، طبقه دوم، واحد 7
تماس با شرکت کامیون داران سیمان تهران

شرکت ایمانبار

حمل و نقل سیمان
تهران، منطقه 6، خیابان بهشتی (عباس آباد)، نرسیده به خیابان احمدقصیر (بخارست)، پلاک 271، طبقه چهارم، واحد 10
تماس با شرکت ایمانبار

شرکت ایرانیان

حمل و نقل سیمان
تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، خیابان فردوسی، خیابان تقوی (کوشک)، خیابان انوشیروانی، پلاک 4، طبقه دوم، واحد 5
تماس با شرکت ایرانیان

رحیمی (سیار)

حمل و نقل سیمان، حمل نخاله، حمل مصالح ساختمان
تهران، منطقه 9، محله استاد معین، استاد معین
تماس با رحیمی (سیار)

شرکت ثابتی

حمل و نقل سیمان
تهران، ری، سه راه تقی آباد، امین آباد، به طرف پل سیمان، روبروی انبار غله
تماس با شرکت ثابتی

شرکت آبادان بونکر

حمل و نقل سیمان
تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، خیابان فردوسی، خیابان تقوی، خیابان انوشیروانی، پلاک 2، طبقه چهارم، واحد 15
تماس با شرکت آبادان بونکر

شرکت آسیابونکر

حمل و نقل سیمان
تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، خیابان فردوسی، خیابان تقوی (کوشک)، خیابان انوشیروانی، ساختمان پاکرای، پلاک 2، طبقه سوم
تماس با شرکت آسیابونکر

شرکت پاک

حمل و نقل سیمان، حمل بار درون شهری، حمل بار برون شهری، حمل سیمان
تهران، منطقه 12، خیابان فردوسی، خیابان تقوی (کوشک)، خیابان انوشیروانی، ساختمان پاکرای، پلاک 2، طبقه اول، واحد 5
تماس با شرکت پاک

شرکت کهل

حمل و نقل سیمان، حمل سیمان فله ای، حمل سیمان پاکتی
تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، خیابان فردوسی، خیابان تقوی (کوشک)، خیابان انوشیروانی، پلاک 2، طبقه سوم، واحد 8
تماس با شرکت کهل

شرکت پارس بونکر

حمل و نقل سیمان، حمل سیمان فله ای، حمل سیمان پاکتی
تهران، منطقه 12، خیابان فردوسی، خیابان تقوی (کوشک)، کوچه انوشیروانی، پلاک 4، طبقه اول، واحد 2
تماس با شرکت پارس بونکر