چلوکبابی پاسارگاد

eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

آش و حلیم باستان

آش و حلیم پزی صالحی زاده

آش فروشی آبادان

فرنی پزی خان پور

آش و حلیم سیدمهدی و پسران - شعبه تجریش

کباب و حلیم ازغندی

آش کده ترنج

آش و حلیم سیدمهدی و پسران - شعبه مجیدیه

صحرا

کباب و حلیم امیر

غذای سنتی صدف

آش سرای نمونه

آشکده عبدی

خیرخواه

آش و حلیم باغ گندم

جوجه سرا و آشکده قورچی

کباب و حلیم سنتی حاج رضا گلپایگانی و پسران

کبابی و حلیم مجید

آشکده و غذای خانگی ملکه

آشکده سعادت

آش و حلیم آبادان

صبحانه و آش سنتی زنجان

آش قلمکار مرادی - شعبه انصاری

آش و حلیم بابا عبدی

دسته بندی مشاغل
منو