حسابدارمالیاتی

محمدرضا خالقی

حسابدارمالیاتی ، سیستم مالی ، تحریردفاترمالیاتی ، مدیرمالی ومشاورمالیاتی ، حسابدار

دارای مجوز از جامعه حسابداران رسمی_سوابق اجرائی درکارخانجات وشرکتهای معتبر_دارای 13سال تجربه درطراحی سیستمهای حسابداری ومالیاتی_طراحی وپیاده سازی سیست...

تهران، بومهن، پاساژ میلاد، ط. دوم، واحد 211