تولید و پخش کبریت

شرکت 29 بهمن (توکلی)

تولید و پخش کبریت

تهران، منطقه 3، میرداماد، خیابان البرز، کوچه ملکی سودمند، پ. 8

مشکین

تولید و پخش کبریت

تهران، منطقه 6، محله ایرانشهر، ایرانشهر، نرسیده به خیابان انقلاب، پ. 3، ط. سوم، واحد 6

شرکت سپیدان چوب

تولید و پخش کبریت

تهران، منطقه 6، محله ولیعصر، کریمخان زند، خ. عضدی (آبان)، پ. 92، ط. دوم

تهران، منطقه 6، محله ایرانشهر، ایرانشهر، نرسیده به خیابان انقلاب، پ. 5، ط. سوم، واحد 5

بازرگانی مقدمیان

تولید و پخش کبریت

تهران، منطقه 12، مولوی، بازار حضرتی، ک. حاج ابوالفضل، پاساژ فجر، پ. 25