شرکت ترخینه

5.0 (1 نظر)
eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

شرکت کشت و صنعت پایا کنسرو

5.0 (2 نظر)

صالحی پیمان (همدست)

تولیدی امیل و ممیل

شاه برگ

تولیدی نظیفه

شکری

ملکی

شرکت فرآورده های غذایی محلات - کارخانه (تک)

شرکت هوفرد - دفتر مرکزی (بدر)

4.8 (2 نظر)

صنایع غذایی داریوش

5.0 (1 نظر)

شرکت طعام گستر بهار (سن سون)

جرس

عمه لیلا

5.0 (1 نظر)

ساشا

محمدصادق طایفی

اشتهاآور

کارخانه گلفام ارومیه (ترقی)

صنایع غذایی آرامش

صنایع غذایی سلطانی

5.0 (1 نظر)

صنایع غذایی 1647 باقرپور

شرکت فرآورده های غذایی محلات - دفتر مرکزی (تک)

5.0 (2 نظر)

شرکت کشت صنعت پارسیان سیدان (نادیس)

3.5 (3 نظر)

طبیعت

شرکت تولیدی مهرام - دفتر مرکزی

5.0 (1 نظر)
دسته بندی مشاغل
منو