کهربا

eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

نوآوران صنایع صوتی ایران

مرکز صوتی حوزان

نغمه سرای فاطمیه

آوای نو

آریانا آرمادا آسیابر

آواالکترو

شرکت مزدک (سهامی خاص)

مهاجری

شرکت صنایع الکترونیک صباپویا میبد

شاهرخ (طراحی سیستم صوتی)

تولیدات صنعتی افق

ظهیری

آواز

اکومبین

فناوران صدای پارسه (تکنوسوند)

روح اله

شرکت افشار (هوراند)

گروه مهندسی دلتا (B & C)

قهرمانان

اکو کوثر

اکو پارس

کالای صوتی حوزان

شرکت جهان آوای مازند

پارساصوت

دسته بندی مشاغل
منو