سازمان مهندسی و عمران

eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

شرکت فجر طالب (سهامی خاص)

شرکت راه و آسفالت

ریگ زار

شرکت میعاد (مواهب سپاهان)

زنیط (گوگاس)

کارخانه راه ری

شرکت مهندسی قیر و آسفالت غرب

شرکت تعاونی موحدین آسفالت یزد

شرکت راه ری

آرت

کارخانه تعاونی و تولیدی ساوه بتن

کارخانه نگین گام پارس

میلاد پاکدشت

میهن کویر

دسته بندی مشاغل
منو