تنش زدایی لوله های نفت و گاز در منطقه 4

  • در منطقه 4

شرکت الکترو پرتو تنش

تنش زدایی لوله های نفت و گاز

تهران، منطقه 4، تهرانپارس، خ. 130، پ. 10، واحد 1