تنش زدایی لوله های نفت و گاز در شهر بندر ماهشهر

  • در شهر بندر ماهشهر

شرکت یاران صنعت فجر

تنش زدایی لوله های نفت و گاز ، طراحی و اجرای خطوط انتقال نفت و گاز

خوزستان، بندر ماهشهر، امام خمینی، روبروی بیمه دانا