تنش زدایی لوله های نفت و گاز در شهر اصفهان

  • در شهر اصفهان

شرکت تنش صنعت

تنش زدایی لوله های نفت و گاز ، خدمات تنش زدایی

اصفهان، میدان جمهوری، خیابان باهنر، کوچه 37، پلاک 5، طبقه اول

سختکار صنعت سپاهان

تنش زدایی لوله های نفت و گاز ، سمانتاسیون ، سخت کاری ، عملیات حرارتی ، سختکاری حجمی ، نرماله

اصفهان، منطقه صنعتی کرسگان، خیابان صنعتگران، کوچه اتحاد