تصفیه آب و فاضلاب در محله مشیریه

  • در محله مشیریه

منطقه 6 - ناحیه 1 - مشیریه

تصفیه آب و فاضلاب ، امداد آب ، ترکیدگی لوله

تهران، منطقه 15، محله مشیریه، شهرک مشیریه، 20 متری اعظم، بین کوچه دهم و یازدهم (آبان و آذر)

منطقه 6 - ناحیه 1 - خاوران

تصفیه آب و فاضلاب ، امداد آب

تهران، منطقه 15، محله مشیریه، خاوران، شهرک اعلایی، خ. کاشانی، سازمان آب