تحریکات وستیبولار

سادات اسلامشهر

تحریکات وستیبولار ، کلینیک گفتار درمانی ، مرکز توانبخشی ، کاردرمانی ، گفتار درمانی ، اتیسم

مجهزترین و بهترین کلینیک توانبخشی کار درمانی و گفتار درمانی شهر اسلامشهر کاردرمانی جسمی و ذهنی کودکان فلج مغزی توانبخشی عقب ماندگی ذهنی توانبخشی اختلا...

تهران، اسلامشهر، م. نماز، روبروی بیمارستان امام زمان، خ. تعاون، ک. تعاون 3، بلوک شمالی عمارت مجد، واحد 212