تجهیزات سالن سینما در شهر اصفهان

  • در شهر اصفهان

نور و صدا اصفهان

تجهیزات سالن سینما ، طراحی و اجرای سالن نمایش

اصفهان، بزرگمهر، جنب مسجدالکریم، مجتمع تجاری ساحل، پ. 16