بیمارستان کودکان در شهر مشهد

  • در شهر مشهد

مشهد، م. توحید، ابتدای خیابان طاهری

بیمارستان دکتر شیخ مشهد

بیمارستان کودکان

مشهد، چهارراه میدان بار، خ. طاهری جنوبی