بیمارستان سینا تبریز

بیمارستان سوانح سوختگی
041-35412101 041-35412102 041-35412103 041-35412104 041-35412105 041-35412106

بیمارستان ولایت رشت

بیمارستان سوانح سوختگی
013-33368814 013-33368663

بیمارستان تالگو دریا

بیمارستان سوانح سوختگی
شیراز، ستارخان، ساختمان آریان

بیمارستان شهیدکامیاب مشهد (امدادی)

بیمارستان سوانح سوختگی
051-38592121 051-38592122 051-38592123 051-38592124 051-38592125 051-38592126 051-38592127 051-38592128 051-38592129

بیمارستان روانپزشکی و سوختگی زارع ساری

بیمارستان سوانح سوختگی، بیمارستان روانپزشکی
011-33283886 011-33283887 011-33283888 011-33283889

بیمارستان باباباغی

بیمارستان سوانح سوختگی
041-32692321

بیمارستان مطهری

بیمارستان سوانح سوختگی
021-88770031 021-88770032 021-88770033 021-88770034 021-88770035 021-88770036
تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، خیابان ولی عصر، خیابان یاسمی
تماس با بیمارستان مطهری

خدمات و محصولات مرتبط با این جستجو: