بیمارستان سوانح سوختگی

بیمارستان رازی - تامین اجتماعی

بیمارستان سوانح سوختگی

تهران، منطقه 12، محله سنگلج، میدان وحدت اسلامی، کوچه رازی

بیمارستان سینا تبریز

بیمارستان سوانح سوختگی

تبریز، خیابان آزادی، بین چهارراه مارالان و حافظ

بیمارستان مطهری

بیمارستان سوانح سوختگی ، داروخانه

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، ولی عصر، خ. یاسمی

بیمارستان ولایت

بیمارستان سوانح سوختگی

رشت، خیابان نامجو، چهارراه پورسینا

بیمارستان باباباغی

بیمارستان سوانح سوختگی

تبریز، فرودگاه، خ. سفیدان جدید

بیمارستان تالگو دریا

بیمارستان سوانح سوختگی

شیراز، ستارخان، ساختمان آریان

بیمارستان امام موسی کاظم

بیمارستان سوانح سوختگی

بیمارستان شهدای محراب

بیمارستان سوانح سوختگی

یزد، چهارراه معلم، روبروی هتل بهاره

بیمارستان قطب الدین

بیمارستان سوانح سوختگی