بیمارستان سوانح سوختگی

بیمارستان رازی - تامین اجتماعی

بیمارستان سوانح سوختگی

تهران، منطقه 12، محله سنگلج، م. وحدت اسلامی، ک. رازی

بیمارستان مطهری

بیمارستان سوانح سوختگی ، داروخانه

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، ولی عصر، خ. یاسمی

بیمارستان باباباغی

بیمارستان سوانح سوختگی

تبریز، فرودگاه، خ. سفیدان جدید

بیمارستان سینا

بیمارستان سوانح سوختگی

تبریز، مابین چهارراه مارالان و حافظ

بیمارستان تالگو دریا

بیمارستان سوانح سوختگی

شیراز، ستارخان، ساختمان آریان

بیمارستان امام موسی کاظم

بیمارستان سوانح سوختگی

بیمارستان شهدای محراب

بیمارستان سوانح سوختگی

یزد، چهارراه معلم، روبروی هتل بهاره

بیمارستان قطب الدین

بیمارستان سوانح سوختگی

بیمارستان ولایت

بیمارستان سوانح سوختگی

رشت، نامجو، چهارراه پور سینا