بیمارستان ریه

بیمارستان مسیح دانشوری - تامین اجتماعی

بیمارستان ریه ، بیمارستان تخصصی ریه ، مرکز درمان کرونا

تهران، منطقه 1، محله شهرک نفت - مینی سیتی، پورابتهاج (دارآباد)، نرسیده به میدان دارآباد