بیمارستان ارتوپدی

بهگام

بیمارستان ارتوپدی ، ارتوپدی فنی ، بهترین کلینیک ارتوپدی فنی ، اندام مصنوعی ، پروتز ، کفش طبی

ارومیه، پنجراه، اول مدنی 2، جنب زیر گذر، ساختمان ماد، ط. چهارم، واحد 5

تهران، منطقه 12، محله ایران، خیابان مجاهدین اسلام، روبروی پمپ بنزین

بیمارستان اختر

بیمارستان ارتوپدی ، کلینیک تخصصی درد ، آزمایشگاه تشخیص طبی

تهران، منطقه 1، محله تجریش، شریعتی، پل رومی، خ. شریفی منش، بن بست آذر

بیمارستان معیری - تامین اجتماعی

بیمارستان ارتوپدی ، کلینیک فیزیوتراپی ، درمانگاه ، داروخانه

تهران، منطقه 12، محله دروازه شمیران، مجاهدین اسلام، روبروی مجلس

بیمارستان چمران شیراز

بیمارستان ارتوپدی ، بیمارستان روانپزشکی

بیمارستان شهدا

بیمارستان ارتوپدی

تبریز، جاده ائل گلی، خ. صادقی، گلشهر