بیمارستان شفایحیاییان - علوم پزشکی

بیمارستان ارتوپدی
021-33542001 021-33542002 021-33542003 021-33542004 021-33542005 021-33542006 021-33542007 021-33542008

بیمارستان چمران شیراز

بیمارستان ارتوپدی، بیمارستان روانپزشکی
071-36240101 071-36240102 071-36240103 071-36240104 071-36240105 071-36240106

بیمارستان اختر

بیمارستان ارتوپدی، کلینیک تخصصی درد، آزمایشگاه تشخیص طبی
021-22001072 021-22002763
تهران، منطقه 1، محله تجریش، شریعتی، پل رومی، خیابان شریفی منش، بن بست آذر
تماس با بیمارستان اختر

بهگام

بیمارستان ارتوپدی، ارتوپدی فنی، بهترین کلینیک ارتوپدی فنی، اندام مصنوعی، پروتز، کفش طبی
044-32257157 09143425818 09122435527
ارومیه، پنجراه، اول مدنی 2، جنب زیر گذر، ساختمان ماد، طبقه چهارم، واحد 5
تماس با بهگام

بیمارستان معیری

بیمارستان ارتوپدی، کلینیک فیزیوتراپی، مرکز توانبخشی، درمانگاه
021-77612383 021-77612377 021-77626232 021-77535110 021-77535111 021-77535112 021-77535113 021-77535114 021-77535115 021-77535116 021-77535117
تهران، منطقه 12، محله دروازه شمیران، خیابان مجاهدین اسلام، روبروی مجلس
تماس با بیمارستان معیری

بیمارستان شهدا

بیمارستان ارتوپدی
041-33893315 041-33859314 041-33859315 041-33859316 041-33859317