بیمارستان شهدا

بیمارستان ارتوپدی

بیمارستان اختر

بیمارستان ارتوپدی، کلینیک تخصصی درد، آزمایشگاه تشخیص طبی
تهران، منطقه 1، محله تجریش، شریعتی، پل رومی، خیابان شریفی منش، بن بست آذر
تماس با بیمارستان اختر

بهگام

بیمارستان ارتوپدی، ارتوپدی فنی، بهترین کلینیک ارتوپدی فنی، اندام مصنوعی، پروتز، کفش طبی
ارومیه، پنجراه، اول مدنی 2، جنب زیر گذر، ساختمان ماد، طبقه چهارم، واحد 5
تماس با بهگام

بیمارستان معیری

بیمارستان ارتوپدی، کلینیک فیزیوتراپی، مرکز توانبخشی، درمانگاه
تهران، منطقه 12، محله دروازه شمیران، خیابان مجاهدین اسلام، روبروی مجلس
تماس با بیمارستان معیری