بیمارستان ارتوپدی

تهران، منطقه 12، محله ایران، خیابان مجاهدین اسلام، روبروی پمپ بنزین

تهران، منطقه 1، محله تجریش، شریعتی، پل رومی، خیابان شریفی منش، بن بست آذر

تبریز، جاده ائل گلی، خیابان صادقی، گلشهر