بسته بندی خشکبار در شهر ارومیه

  • در شهر ارومیه

خشکبارعمده برادران شرقی

بسته بندی خشکبار ، بسته بندی مواد غذایی

ارومیه، خیابان مطهری، خیابان شیرپزخانه، راسته خشکبار