بسته بندی خشکبار در استان قزوین

  • در استان قزوین

صنایع غذایی کیمیا تاک

تولیدکننده ی برتر کشمش در کشور با ظرفیت تولید سالیانه 3 هزار تن برای تهیه ی انواع کشمش تیزآبی و آفتابی و کاشمری و انگوری جهت مصرف داخلی و صادرات

بسته بندی خشکبار ، تولید و پخش آجیل و خشکبار ، واردات صادرات آجیل و خشکبار

تولید کننده ی برتر کشمش در کشور از صادرات کنندگان عمده به روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس

قزوین، تاکستان، جاده تاکستان قزوین، کیلومتر 3، صنعت هفتم