بروکفیلد

شرکت بازرگانی آرا تجهیز فارمد

بروکفیلد ، تولید تجهیزات آزمایشگاهی ، لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی ، brookfield

1 محصولات کمپانی Agilent آمریکا : اسپکتروفتومتر و اسپکتروفلوریمتر ، طیف سنجی نشر اتمی ، طیف سنج جذب اتمی ، کروماتوگرافی مایع و کروماتوگرافی گازی ، طیف...

تهران، منطقه 7، محله عباس آباد، سهروردی شمالی، خیابان میرزای زینالی شرقی، پلاک 61، واحد 7