ایستگاه مترو در محله فدک

  • در محله فدک

ایستگاه مترو جانبازان (گلبرگ)

ایستگاه مترو

نام ایستگاه: جانبازان کد ایستگاه: U2 مساحت سرپوشیده: 12955 متر مربع - مساحت فضای باز: 12945 متر مربع ورودی های ایستگاه: 1- ضلع شرقی خیابان شهید مدنی 2...

تهران، منطقه 8، محله فدک، مدنی (نظام آباد)، بالاتر از خیابان جانبازان (گلبرگ) غربی

ایستگاه مترو فدک

ایستگاه مترو

نام ایستگاه: فدک کد ایستگاه: T2 مساحت سرپوشیده: 12300 متر مربع ورودی های ایستگاه: 1- ورودی شمالی ایستگاه واقع درخیابان شهید مدنی شمالی 2-ورودی جنوبی ا...

تهران، منطقه 8، محله فدک، مدنی(نظام آباد)، بالاتر از خیابان گلشن دوست، روبروی ساختمان های مسکونی دادگستری