ایستگاه راه آهن

ایستگاه راه آهن تهران

ایستگاه راه آهن ، پایانه سفر ، آثار باستانی و بنای تاریخی

تهران، منطقه 16، محله جوادیه، م. راه آهن

اصفهان، م. آزادی، خ. هزار جریب، ۵ کیلومتری جاده شیراز، روبروی سپاهان شهر

اصفهان، بلوار دستجردی، روبروی سپاهان شهر، اداره کل راه آهن

ایستگاه مترو راه آهن

ایستگاه مترو

نام ایستگاه: راه آهن کد ایستگاه: C3 مساحت سرپوشیده: 10800 متر مربع ورودی های ایستگاه: 1- ضلع غربی میدان راه آهن 2- ضلع شرقی ایستگاه ، میدان راه آهن غ...

تهران، خیابان حضرت ولی عصر، میدان راه آهن

ایستگاه اتوبوس مطهری ولی عصر - راه آهن - کد 198 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-41

تهران، منطقه 6، خیابان ولی عصر، نرسیده به خیابان مطهری (تخت طاووس)، پلاک 910

ایستگاه اتوبوس بهارستان - راه آهن - کد 35 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-17

تهران، منطقه 12، محله بهارستان، م بهارستان خ جمهوری

ایستگاه اتوبوس بهداری (راه آهن) - کد 109 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-40

تهران، منطقه 11، محله انبار نفت، خ خطیب نرسیده به خ بهداری روبروی پ 11

ایستگاه اتوبوس پایانه محلاتی - راه آهن - کد 2 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 13-41

تهران، منطقه 14، محله حسین آباد دولاب - آهنگ غربی، اتوبان محلاتی، پایانه محلاتی

ایستگاه اتوبوس راه آهن - بیمارستان شریعتی - کد 1 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-48

تهران، منطقه 11، محله راه آهن، ابتدای خ کارگر پایانه معین

ایستگاه اتوبوس راه آهن - شهید زارع - کد 4 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-43

تهران، منطقه 11، محله راه آهن، ابتدای خ کارگر پایانه معین

ایستگاه اتوبوس راه آهن - کد 96 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-43

تهران، منطقه 11، محله حشمت الدوله، خ انقلاب خ زارع روبروی ساختمان کاوه

ایستگاه اتوبوس راه آهن - م بهارستان - کد 2 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-17

تهران، منطقه 11، محله راه آهن، ابتدای خ کارگر پایانه معین

ایستگاه اتوبوس راه آهن - مترو شهر ری - کد 5 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 7-32

تهران، منطقه 11، محله راه آهن، ابتدای خ کارگر پایانه معین

ایستگاه اتوبوس راه آهن - مترو شهر ری - کد 6 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 7-28

تهران، منطقه 11، محله راه آهن، ابتدای خ کارگر پایانه معین

ایستگاه اتوبوس راه آهن - م توحید - کد 3 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-42

تهران، منطقه 11، محله راه آهن، ابتدای خ کارگر پایانه معین

ایستگاه اتوبوس مترو شهرری-راه آهن - کد 67 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 7-28

تهران، منطقه 20، محله حمزه آباد، میدان فرمانداری متروی شهرری لاین دوم

ایستگاه اتوبوس م توحید - م راه آهن - کد 185

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-42

تهران، منطقه 2، محله توحید، توحید پائین تر از م توحید

ایستگاه اتوبوس م توحید - م راه آهن - کد 185 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-42

تهران، منطقه 2، محله توحید، توحید پائین تر از م توحید

ایستگاه اتوبوس م راه آهن - کد 57 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-12,4-17,4-24,4-44,4-50,7-23,7-16,3-47,3-40,5-35,

تهران، منطقه 11، محله راه آهن، خ شوش نرسیده به م راه آهن پ 1297

ایستگاه اتوبوس م راه آهن - کد 118 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-24,4-25,4-27,4-33,4-49,4-44

تهران، منطقه 16، محله جوادیه، خ شوش نرسیده به میدان راه آهن جنب صندوق قوامین

ایستگاه اتوبوس م راه آهن - میدان ولی عصر - کد 64 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-11

تهران، منطقه 11، محله راه آهن، اول خ ولیعصر ضلع شمال میدان راه آهن

ایستگاه اتوبوس میدان 7 تیر - راه آهن - کد 103 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-12

تهران، منطقه 6، خیابان کریمخان زند، نرسیده به خیابان ایرانشهر

ایستگاه اتوبوس میدان راه آهن پارکینگ - کد 122 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 7-16

تهران، منطقه 16، محله جوادیه، خ شوش بعد از میدان راه آهن روبروی صندوق قرض الحسنه امام

ایستگاه اتوبوس میدان راه آهن دولت آباد - کد 123 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 7-23

تهران، منطقه 16، محله جوادیه، خ شوش بعد از میدان راه آهن روبروی پ 1349

ایستگاه اتوبوس میدان راه آهن - کد 66 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-11,4-41,4-50

تهران، منطقه 11، محله راه آهن، خ ولیعصر نرسیده به م راه آهن پ 6