ایستگاه بی آر تی در محله شهرآرا

  • در محله شهرآرا

ایستگاه بی آر تی باقرخان - کد 1525

ایستگاه بی آر تی

خط 4

تهران، منطقه 2، محله شهرآرا، بزرگراه چمران، جنب تونل توحید