الکتروشیمی

بهین آزما

الکتروشیمی ، تجهیزات الکتروشیمی ، فروش تجهیزات آزمایشگاهی

تهران، منطقه 10، محله زنجان، خیابان آزادی، خیابان جیحون، پلاک 714

مهرگان شیمی

الکتروشیمی ، مواد اولیه شیمیایی ، مواد اولیه آبکاری ، Electroplating

مهرگان شیمی تامین کننده مواداولیه صنعت ها اعم از صنعتی و خوراکی و شوینده ها وفروش موادنانو و کلوئیدها