اسناد رسمی در کارگر جنوبی

اداره ثبت اسناد و املاک فردوس

دفتر ثبت اسناد و املاک

خراسان جنوبی، فردوس، بلوار جمهوری اسلامی، خ. کارگر، جنب درمانگاه تامین اجتماعی

دفتر اسناد رسمی شماره 150 - جلیلی، مصطفی

دفتر اسناد رسمی ، اسناد رسمی 150 ، اسناد رسمی در کارگر جنوبی

تهران، منطقه 11، محله حر، کارگر جنوبی، بالاتر از میدان پاستور، نرسیده به آذربایجان، پ. 738

تهران، منطقه 11، محله قلمستان، کارگر جنوبی، بعد از میدان رازی، نبش کوچه ربیعی، پ. 9

تهران، منطقه 11، محله حشمت الدوله، کارگر جنوبی، جنب پل عابر پیاده، ک. رشتچی، پ. 21

تهران، منطقه 11، محله حشمت الدوله، جمهوری، نرسیده به کارگر جنوبی، خ. سلیمانیه (پیروز)، تقاطع خیابان آذربایجان، پ. 32

تهران، منطقه 11، محله حشمت الدوله، کارگر جنوبی، نبش خیابان آذربایجان، پ. 776

تهران، منطقه 11، محله حشمت الدوله، کارگر جنوبی، بین خیابان لبافی نژاد و جمهوری، پ. 876

تهران، منطقه 11، محله شیخ هادی، کارگر جنوبی، م. پاستور، پ. 1094

تهران، منطقه 11، خیابان کارگر جنوبی، بالاتر از میدان حر، روبروی داروخانه 29 فروردین، پلاک 983، طبقه دوم

تهران، منطقه 11، کارگر جنوبی، نرسیده به میدان رازی، ک. قوام پارسا، پ. 1

تهران، منطقه 11، کارگر جنوبی، بالاتر از خیابان مختاری، پ. 81

تهران، منطقه 5، کارگر جنوبی، ک. رشتچی، پ. 7، واحد 11

تهران، منطقه 11، کارگر جنوبی، خ. لبافی نژاد، نرسیده به جمالزاده، بن بست فرزان، پ. 1

اداره ثبت اسناد و املاک بشرویه

دفتر ثبت اسناد و املاک

خراسان جنوبی، بشرویه، بلوار امام خمینی، نبش بلوار

اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند

دفتر ثبت اسناد و املاک

بیرجند، شهدا، نرسیده به میدان شهدا

اداره ثبت اسناد و املاک زیرکوه

دفتر ثبت اسناد و املاک

خراسان جنوبی، قائنات، زیرکوه، حاجی آباد، بلوار امام رضا، روبروی بیمارستان

اداره ثبت اسناد و املاک سرایان

دفتر ثبت اسناد و املاک

خراسان جنوبی، سرایان، مطهری

اداره ثبت اسناد و املاک طبس

دفتر ثبت اسناد و املاک

خراسان جنوبی، درمیان، طبس مسینا، بلوار امیرالمومنین، جنب دادگستری

اداره ثبت اسناد و املاک قاین

دفتر ثبت اسناد و املاک

خراسان جنوبی، قائنات، قاین، م. طالقانی، خ. رجایی

اداره ثبت اسناد و املاک نهبندان

دفتر ثبت اسناد و املاک

خراسان جنوبی، نهبندان، تقاطع بلوار معلم و استقلال

اداره ثبت اسناد و املاک نیمبلوک

دفتر ثبت اسناد و املاک

خراسان جنوبی، قائنات، خضری دشت بیاض، بلوار امام رضا، روبروی کمیته امداد امام خمینی

اداره ثبت شرکتها

دفتر ثبت اسناد و املاک

بیرجند، شهدا، جنب بانک کشاورزی

بیرجند، بلوار صنعت و معدن، سایت اداری

اداره ثبت اسناد و املاک سربیشه

دفتر ثبت اسناد و املاک

خراسان جنوبی، سربیشه