بهترین آموزش دفاع شخصی در محله صدر

  • در محله صدر

یوسفی (جودو)

آموزش دفاع شخصی ، ورزش

تهران، منطقه 3، محله صدر، نوبنیاد، روبروی درب بیمارستان چمران، ورزشگاه ساصد