بهترین آموزش دفاع شخصی در شهر کرج

  • در شهر کرج

استاد شوریابی

آموزش دفاع شخصی

کرج، فردیس، سه راه حافظیه، جنب پاساژ ولی عصر، باشگاه امین 2

پیشگامان

آموزش دفاع شخصی

کرج، فردیس، هفتم غربی قدیم (بیست و پنجم جدید)، باشگاه پیشگامان