بهترین آبکاری در منطقه 12

  • در منطقه 12

آبکاری صالحی

آبکاری ، جوشکاری شاخه لوستر ، ابکاری اینه و شمع دان ، جوشکاری شمع دان ، پرداخت لوستر

ابکاری لوستر نصب لاله زار نو خ شماره 02133333632خ امین زاده پاساژ پردیس و تعمیر لوستر ابکاری اینه و کنسول و شمع دان جوشکاری و پرداخت لوستر برنزی و ای...

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، خیابان لاله زار نو، خیابان امین زاده، پاساژ پردیس، طبقه چهارم، واحد 3