شرکت مهندسی عمران دژ شکن

5.0 (1 نظر)

شرکت فنی مهندسی عمران دژ شکن مشاوره طراحی نظارت اجرا در پروژه های ابنیه راه سازی سد سازی پل سازی تاسیسات

خدمات فنی مهندسی احداث سد و کانال احداث پل راهسازی و جاده سازی مهندسی تاسیسات مهندسین مشاور مهندسین مشاور تاسیسات
 • EntityId : 1184015
 • SmallCode : z4d1b
 • Category : خدمات فنی مهندسی
 • Activities :
  خدمات فنی مهندسی (749006)احداث سد و کانال (452204)احداث پل (452220)راهسازی و جاده سازی (452228)مهندسی تاسیسات (742177)مهندسین مشاور (742114)مهندسین مشاور تاسیسات (742113)
 • Update Date : 2024-05-18
 • Quality Score : 0.771
 • Participated in Plan Ads : False
 • Plan Adv : 3 (Silver - پلان سیمین)
 • Plan Adv Has Follow Link : False
 • Plan Adv Keywords :
  خدمات فنی و مهندسی در شیرازراه سازی در شیرازپل سازی در شیرازسد سازی در شیرازمهندسی ساخت و تولید در شیرازمعماریخدمات فنی مهندسیراه سازیشهرسازیسدسازیخدمات فنی مهندسی در شهر شیرازخدمات فنی مهندسی در شیرازمعماری در شیرازمعماری در شهر شیرازتاسیسات در شیرازتاسیسات در شهر شیرازاجرا در شیرازمشاوره در شیرازنظارت در شیرازاجرا در شهر شیرازمشاوره در شهر شیرازنظارت در شهر شیرازمهندسی راه سازی پل سازی ساختمانابنیه طراحی نظارت اجرا مشاورهتاسیسات برق مکانیک موتورخانه استخرپل در شیرازسدسازی در شیرازطراحی در شیرازمعدن در شیرازشهرسازی در شیرازعمران در شیرازپل در شهر شیرازراه سازی در شهر شیرازسدسازی در شهر شیرازطراحی در شهر شیرازمعدن در شهر شیرازشهرسازی در شهر شیرازعمران در شهر شیرازخدمات فنی مهندسی در منطقه 9 شیرازاجرا در منطقه 9 شیرازپل در منطقه 9 شیرازتاسیسات در منطقه 9 شیرازراه سازی در منطقه 9 شیرازسدسازی در منطقه 9 شیرازطراحی در منطقه 9 شیرازمشاوره در منطقه 9 شیرازمعدن در منطقه 9 شیرازمعماری در منطقه 9 شیرازشهرسازی در منطقه 9 شیرازنظارت در منطقه 9 شیرازعمران در منطقه 9 شیرازخدمات فنی مهندسی در منطقه 9 شهر شیرازاجرا در منطقه 9 شهر شیرازپل در منطقه 9 شهر شیرازتاسیسات در منطقه 9 شهر شیرازراه سازی در منطقه 9 شهر شیرازسدسازی در منطقه 9 شهر شیرازطراحی در منطقه 9 شهر شیرازمشاوره در منطقه 9 شهر شیرازمعدن در منطقه 9 شهر شیرازمعماری در منطقه 9 شهر شیرازشهرسازی در منطقه 9 شهر شیرازنظارت در منطقه 9 شهر شیرازعمران در منطقه 9 شهر شیرازخدمات فنی مهندسی در شیراز منطقه 9اجرا در شیراز منطقه 9پل در شیراز منطقه 9تاسیسات در شیراز منطقه 9راه سازی در شیراز منطقه 9سدسازی در شیراز منطقه 9طراحی در شیراز منطقه 9مشاوره در شیراز منطقه 9معدن در شیراز منطقه 9معماری در شیراز منطقه 9شهرسازی در شیراز منطقه 9نظارت در شیراز منطقه 9عمران در شیراز منطقه 9خدمات فنی مهندسی در شهر شیراز منطقه 9اجرا در شهر شیراز منطقه 9پل در شهر شیراز منطقه 9تاسیسات در شهر شیراز منطقه 9راه سازی در شهر شیراز منطقه 9سدسازی در شهر شیراز منطقه 9طراحی در شهر شیراز منطقه 9مشاوره در شهر شیراز منطقه 9معدن در شهر شیراز منطقه 9معماری در شهر شیراز منطقه 9شهرسازی در شهر شیراز منطقه 9نظارت در شهر شیراز منطقه 9عمران در شهر شیراز منطقه 9خدمات فنی مهندسی در محله شهرک والفجر شیرازاجرا در محله شهرک والفجر شیرازپل در محله شهرک والفجر شیرازتاسیسات در محله شهرک والفجر شیرازراه سازی در محله شهرک والفجر شیرازسدسازی در محله شهرک والفجر شیرازطراحی در محله شهرک والفجر شیرازمشاوره در محله شهرک والفجر شیرازمعدن در محله شهرک والفجر شیرازمعماری در محله شهرک والفجر شیرازشهرسازی در محله شهرک والفجر شیرازنظارت در محله شهرک والفجر شیرازعمران در محله شهرک والفجر شیرازخدمات فنی مهندسی در محله شهرک والفجر شهر شیرازاجرا در محله شهرک والفجر شهر شیرازپل در محله شهرک والفجر شهر شیرازتاسیسات در محله شهرک والفجر شهر شیرازراه سازی در محله شهرک والفجر شهر شیرازسدسازی در محله شهرک والفجر شهر شیرازطراحی در محله شهرک والفجر شهر شیرازمشاوره در محله شهرک والفجر شهر شیرازمعدن در محله شهرک والفجر شهر شیرازمعماری در محله شهرک والفجر شهر شیرازشهرسازی در محله شهرک والفجر شهر شیرازنظارت در محله شهرک والفجر شهر شیرازعمران در محله شهرک والفجر شهر شیرازخدمات فنی مهندسی در شیراز محله شهرک والفجراجرا در شیراز محله شهرک والفجرپل در شیراز محله شهرک والفجرتاسیسات در شیراز محله شهرک والفجرراه سازی در شیراز محله شهرک والفجرسدسازی در شیراز محله شهرک والفجرطراحی در شیراز محله شهرک والفجرمشاوره در شیراز محله شهرک والفجرمعدن در شیراز محله شهرک والفجرمعماری در شیراز محله شهرک والفجرشهرسازی در شیراز محله شهرک والفجرنظارت در شیراز محله شهرک والفجرعمران در شیراز محله شهرک والفجرخدمات فنی مهندسی در شهر شیراز محله شهرک والفجراجرا در شهر شیراز محله شهرک والفجرپل در شهر شیراز محله شهرک والفجرتاسیسات در شهر شیراز محله شهرک والفجرراه سازی در شهر شیراز محله شهرک والفجرسدسازی در شهر شیراز محله شهرک والفجرطراحی در شهر شیراز محله شهرک والفجرمشاوره در شهر شیراز محله شهرک والفجرمعدن در شهر شیراز محله شهرک والفجرمعماری در شهر شیراز محله شهرک والفجرشهرسازی در شهر شیراز محله شهرک والفجرنظارت در شهر شیراز محله شهرک والفجرعمران در شهر شیراز محله شهرک والفجرشرکت مهندسی عمران دژ شکن

 • Quality Score Detail

 • Address : 1  /  1
 • DetailedAddress : 0  /  0.5
 • Phone : 1  /  1
 • Website : 1  /  1
 • Email : 0.5  /  0.5
 • PostalCode : 0  /  1
 • SocialMedia : 0  /  0.5
 • Location : 2  /  2
 • LogoOrCoverImage : 1  /  1
 • MoreImages : 1  /  1
 • Description : 0  /  1
 • LongDescription : 0  /  0.5
 • Services : 1  /  1
 • Slogan : 0.5  /  0.5
 • UpdatedInPastYear : 0.5  /  0.5
 • ParticipatedInPlanAds : 0  /  0.5
 • CommentEnable : 2  /  2
اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • تلفن همراه :
 • وب سایت :
 • ایمیل :
لیست خدمات و محصولات
 • خدمات فنی مهندسی

 • احداث سد و کانال

 • احداث پل

 • راهسازی و جاده سازی

 • مهندسی تاسیسات

 • مهندسین مشاور

 • مهندسین مشاور تاسیسات

 • راه سازی

 • سدسازی

 • معماری

 • شهرسازی

 • خدمات فنی و مهندسی

 • مهندسی ساخت

 • مهندسی تولید

 • پل سازی

توضیحات
شرکت فنی مهندسی عمران دژ شکن
خدمات مهندسی ، مهندسی ساخت ، مشاوره طراحی نظارت اجرا در پروژه های ابنیه راه سازی سد سازی پل سازی تاسیسات
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید

user avatar طاهری 5 ماه و 4 روز پیش