دکتر نیما شفیعی

مسترشیب ایمپلنت از: انجمن ایمپلنتولوژی آلمان و ICOI(ایمپلنت یک ضرورت است نه یک انتخاب)

متخصص ایمپلنت دندانپزشک متخصص پروتز دندان متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی متخصص جراحی دهان فک و صورت