دکتر آخوندی

.......... هدیه ما به شما، لبخند زیبا ..........

متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • چت :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا
مسترشیپ لیزر از دانشگاه آخن آلمان
بوردتخصصی از دانشگاه تهران