خدمات ساختمانی دلفان

لوله کشی سرد و گرم تعمیر و نگهداری رفع گیر لوله (فنر) رفع نم سرویس و حمام و کلیه خدمات مرتبط

تاسیسات ساختمان خدمات ساختمانی
 • EntityId : 839298
 • SmallCode : fb4da
 • Category : تاسیسات ساختمان
 • Activities :
  تاسیسات ساختمان (453000)خدمات ساختمانی (9750511)
 • Update Date : 2024-01-08
 • Quality Score : 0.314
 • Participated in Plan Ads : False
 • Plan Adv : 0 (None - فاقد پلان)
 • Plan Adv Has Follow Link : False
 • Plan Adv Keywords :

 • Quality Score Detail

 • Address : 1  /  1
 • DetailedAddress : 0.5  /  0.5
 • Phone : 1  /  1
 • Website : 0  /  1
 • Email : 0  /  0.5
 • PostalCode : 0  /  1
 • SocialMedia : 0  /  0.5
 • Location : 2  /  2
 • LogoOrCoverImage : 0  /  1
 • MoreImages : 0  /  1
 • Description : 0  /  1
 • LongDescription : 0  /  0.5
 • Services : 0  /  1
 • Slogan : 0.5  /  0.5
 • UpdatedInPastYear : 0.5  /  0.5
 • ParticipatedInPlanAds : 0  /  0.5
 • CommentEnable : 0  /  2
اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • تلفن همراه :
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید