مرکز خدمات جامع سلامت شهیدجعفری - شرق تهران

(مرکز ارجاع آزمایشات سل و HIV)

درمانگاه مرکز بهداشتی درمانی
 • EntityId : 453093
 • SmallCode : fa6e8
 • Category : درمانگاه
 • Activities :
  درمانگاه (851301)مرکز بهداشتی درمانی (744037)
 • Update Date : 2021-06-27
 • Quality Score : 0.371
 • Participated in Plan Ads : False
 • Plan Adv : 0 (None - فاقد پلان)
 • Plan Adv Has Follow Link : False
 • Plan Adv Keywords :

 • Quality Score Detail

 • Address : 1  /  1
 • DetailedAddress : 0  /  0.5
 • Phone : 1  /  1
 • Website : 0  /  1
 • Email : 0  /  0.5
 • PostalCode : 1  /  1
 • SocialMedia : 0  /  0.5
 • Location : 2  /  2
 • LogoOrCoverImage : 0  /  1
 • MoreImages : 0  /  1
 • Description : 0  /  1
 • LongDescription : 0  /  0.5
 • Services : 1  /  1
 • Slogan : 0.5  /  0.5
 • UpdatedInPastYear : 0  /  0.5
 • ParticipatedInPlanAds : 0  /  0.5
 • CommentEnable : 0  /  2
اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • کد پستی :
زیر مجموعه های مرکز خدمات جامع سلامت شهیدجعفری - شرق تهران
مرکز خدمات جامع سلامت شهیدجعفری - شرق تهران زیر مجموعه
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید