کلینیک تخصصی قلب و عروق آرام

انجام نوار قلب، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش، هولتر ریتم و هولتر فشارخون

کلینیک قلب و عروق نوار قلب
اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • تلفن همراه :
لیست خدمات و محصولات
 • کلینیک قلب و عروق

 • نوار قلب

 • بیماری های دریچه ای

 • نارسایی قلبی

 • اکوکاردیوگرافی

 • اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی

 • هولتر فشارخون

 • هولتر ریتم

 • انجام نوار قلب

 • بیماری های قلبی دوران بارداری

 • سکته های قلبی

 • بیماری های مادرزادی قلبی

 • کلینیک قلب و عروق در تهران

 • کلینیک قلب و عروق در محله داودیه

 • نوار قلب در تهران

 • نوار قلب در محله داودیه

 • بیماری های دریچه ای در تهران

 • بیماری های دریچه ای در محله داودیه

 • نارسایی قلبی در تهران

 • نارسایی قلبی در محله داودیه

 • اکوکاردیوگرافی در تهران

 • اکوکاردیوگرافی در محله داودیه

 • اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی در تهران

 • اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی در محله داودیه

 • هولتر فشارخون در تهران

 • هولتر فشارخون در محله داودیه

 • هولتر ریتم در تهران

 • هولتر ریتم در محله داودیه

 • انجام نوار قلب در تهران

 • انجام نوار قلب در محله داودیه

 • بیماری های قلبی دوران بارداری در تهران

 • بیماری های قلبی دوران بارداری در محله داودیه

 • سکته های قلبی در تهران

 • سکته های قلبی در محله داودیه

 • بیماری های مادرزادی قلبی در تهران

 • بیماری های مادرزادی قلبی در محله داودیه

توضیحات
تشخیص و درمان تمام بیماریهای قلبی: شامل گرفتگی های عروقی و سکته های قلبی، نارسایی قلبی، بیماری های دریچه ای، بیماری های مادرزادی قلبی، میوکاردیت، پریکاردیت، بیماری های قلبی دوران بارداری، چک آپ های پیش از عمل و بررسی عوارض قلبی کرونا.
متخصصان قلب
دکتر مروارید دادرس فوق تخصص قلب و عروق
دکتر سوده رودباری متخصص قلب و عروق
دکتر میترا سلامت متخصص قلب و عروق
کلینیک تخصصی قلب و عروق آرام مستقر در
مستقر ها در کلینیک تخصصی قلب و عروق آرام
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید