نوین انرژی رسا

طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم های برق رسانی خطوط انتقال نیرو، پستهای فشارقوی و فشار متوسط و نیروگاهها

توزیع برق و انتقال نیرو صنایع برق و الکترونیک نیروگاه سازی
 • EntityId : 1160935
 • SmallCode : f1345
 • Category : توزیع برق و انتقال نیرو
 • Activities :
  توزیع برق و انتقال نیرو (401001)صنایع برق و الکترونیک (312010)نیروگاه سازی (401011)
 • Update Date : 2023-07-25
 • Quality Score : 0.514
 • Participated in Plan Ads : False
 • Plan Adv : 3 (Silver - پلان سیمین)
 • Plan Adv Has Follow Link : False
 • Plan Adv Keywords :
  توزیع نیرو در شمال تهرانتوزیع برق و انتقال نیرو در تهرانطراحی و اجرای نیروگاه در تهرانتامین تجهیزات و راه اندازی نیروگاه در شهر تهران خیابان دانشور شرقیتامین تجهیزات و راه اندازی نیروگاه در شهر تهران خیابان بهزادجنوبیطراحیانتقال نیرونصب و راه اندازیصنایع برق و الکترونیکتوزیع برق و انتقال نیروپست برقتوزیع برقصنایع برق و الکترونیک در شهر تهرانصنایع برق و الکترونیک در غرب تهرانتوزیع برق و انتقال نیرو در شهر تهرانصنایع برق و الکترونیک در تهرانتوزیع برق و انتقال نیرو در غرب تهرانتوزیع برق و انتقال نیرو در منطقه 2توزیع برق و انتقال نیرو در منطقه 2 تهرانتوزیع برق و انتقال نیرو در منطقه 2 شهر تهرانتوزیع برق و انتقال نیرو در تهران منطقه 2توزیع برق و انتقال نیرو در شهر تهران منطقه 2طراحی در تهرانطراحی در شهر تهراننصب و راه اندازی در تهراننصب و راه اندازی در شهر تهرانطراحی در غرب تهرانطراحی در منطقه 2طراحی در منطقه 2 تهرانطراحی در منطقه 2 شهر تهرانطراحی در تهران منطقه 2طراحی در شهر تهران منطقه 2صنایع برق و الکترونیک در منطقه 2صنایع برق و الکترونیک در منطقه 2 تهرانصنایع برق و الکترونیک در منطقه 2 شهر تهرانصنایع برق و الکترونیک در تهران منطقه 2صنایع برق و الکترونیک در شهر تهران منطقه 2نصب و راه اندازی در غرب تهراننصب و راه اندازی در منطقه 2نصب و راه اندازی در منطقه 2 تهراننصب و راه اندازی در منطقه 2 شهر تهراننصب و راه اندازی در تهران منطقه 2نصب و راه اندازی در شهر تهران منطقه 2صنایع برق و الکترونیک در محله سعادت آبادتوزیع برق و انتقال نیرو در محله سعادت آبادطراحی در محله سعادت آبادنصب و راه اندازی در محله سعادت آبادصنایع برق و الکترونیک در محله سعادت آباد تهرانتوزیع برق و انتقال نیرو در محله سعادت آباد تهرانطراحی در محله سعادت آباد تهراننصب و راه اندازی در محله سعادت آباد تهرانصنایع برق و الکترونیک در محله سعادت آباد شهر تهرانتوزیع برق و انتقال نیرو در محله سعادت آباد شهر تهرانطراحی در محله سعادت آباد شهر تهراننصب و راه اندازی در محله سعادت آباد شهر تهرانصنایع برق و الکترونیک در تهران محله سعادت آبادتوزیع برق و انتقال نیرو در تهران محله سعادت آبادطراحی در تهران محله سعادت آبادنصب و راه اندازی در تهران محله سعادت آبادصنایع برق و الکترونیک در شهر تهران محله سعادت آبادتوزیع برق و انتقال نیرو در شهر تهران محله سعادت آبادطراحی در شهر تهران محله سعادت آبادنصب و راه اندازی در شهر تهران محله سعادت آبادتامین تجهیزات نیروگاهطراحی نیروگاهتامین تجهیزات و راه اندازی نیروگاه در تهران خیابان دانشور شرقیتامین تجهیزات و راه اندازی نیروگاه در تهران خیابان بهزادجنوبینوین انرژی رسا

 • Quality Score Detail

 • Address : 1  /  1
 • DetailedAddress : 0.5  /  0.5
 • Phone : 1  /  1
 • Website : 1  /  1
 • Email : 0.5  /  0.5
 • PostalCode : 0  /  1
 • SocialMedia : 0  /  0.5
 • Location : 2  /  2
 • LogoOrCoverImage : 1  /  1
 • MoreImages : 0  /  1
 • Description : 0  /  1
 • LongDescription : 0  /  0.5
 • Services : 1  /  1
 • Slogan : 0.5  /  0.5
 • UpdatedInPastYear : 0.5  /  0.5
 • ParticipatedInPlanAds : 0  /  0.5
 • CommentEnable : 0  /  2
اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • وب سایت :
 • ایمیل :
لیست خدمات و محصولات
 • توزیع برق و انتقال نیرو

 • صنایع برق و الکترونیک

 • نیروگاه سازی

 • طراحی

 • نصب و راه اندازی

 • تامین تجهیزات

 • خطوط انتقال نیرو

 • سیستم های برق رسانی

 • پستهای برق

 • تامین تجهیزات نیروگاه

 • طراحی نیروگاه

 • پست برق

 • توزیع برق

 • انتقال نیرو