نوین انرژی رسا

طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم های برق رسانی خطوط انتقال نیرو، پستهای فشارقوی و فشار متوسط و نیروگاهها

توزیع برق و انتقال نیرو صنایع برق و الکترونیک نیروگاه سازی
اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • وب سایت :
 • ایمیل :
لیست خدمات و محصولات
 • توزیع برق و انتقال نیرو

 • صنایع برق و الکترونیک

 • نیروگاه سازی

 • طراحی

 • نصب و راه اندازی

 • تامین تجهیزات

 • خطوط انتقال نیرو

 • سیستم های برق رسانی

 • پستهای برق

 • تامین تجهیزات نیروگاه

 • طراحی نیروگاه

 • پست برق

 • توزیع برق

 • انتقال نیرو