دکتر مهدی دستورانی

متخصص درمان ریشه (اندودونتیست)، دارای بورد تخصصی، عضو هیات علمی دانشگاه

متخصص ریشه دندان
لیست خدمات و محصولات
 • متخصص ریشه دندان

 • متخصص درمان ریشه

 • متخصص عصب کشی

 • متخصص اندو

 • دندانپزشک

 • متخصص دندانپزشکی

 • اندودونتیست

 • روت کانال

 • عصب

 • دندان پزشک ریشه دندان

 • اندونتیکس

 • متخصص درمان ریشه شرق تهران

 • متخصص درمان ریشه تهرانپارس

 • متخصص اندو تهرانپارس

 • متخصص اندو شرق تهران

 • متخصص عصب کشی تهرانپارس شرق تهران

 • متخصص درمان ریشه دندان

 • متخصص ریشه دندان در تهران

 • متخصص ریشه دندان در محله تهرانپارس غربی

 • متخصص درمان ریشه در تهران

 • متخصص درمان ریشه در محله تهرانپارس غربی

 • متخصص عصب کشی در تهران

 • متخصص عصب کشی در محله تهرانپارس غربی

 • متخصص اندو در تهران

 • متخصص اندو در محله تهرانپارس غربی

 • دندانپزشک در تهران

 • دندانپزشک در محله تهرانپارس غربی

 • متخصص دندانپزشکی در تهران

 • متخصص دندانپزشکی در محله تهرانپارس غربی

 • اندودونتیست در تهران

 • اندودونتیست در محله تهرانپارس غربی

 • روت کانال در تهران

 • روت کانال در محله تهرانپارس غربی

 • عصب در تهران

 • عصب در محله تهرانپارس غربی

 • دندان پزشک ریشه دندان در تهران

 • دندان پزشک ریشه دندان در محله تهرانپارس غربی

 • اندونتیکس در تهران

 • اندونتیکس در محله تهرانپارس غربی

 • متخصص درمان ریشه شرق تهران در تهران

 • متخصص درمان ریشه شرق تهران در محله تهرانپارس غربی

 • متخصص درمان ریشه تهرانپارس در تهران

 • متخصص درمان ریشه تهرانپارس در محله تهرانپارس غربی

 • متخصص اندو تهرانپارس در تهران

 • متخصص اندو تهرانپارس در محله تهرانپارس غربی

 • متخصص اندو شرق تهران در تهران

 • متخصص اندو شرق تهران در محله تهرانپارس غربی

 • متخصص عصب کشی تهرانپارس شرق تهران در تهران

 • متخصص عصب کشی تهرانپارس شرق تهران در محله تهرانپارس غربی

 • متخصص درمان ریشه دندان در تهران

 • متخصص درمان ریشه دندان در محله تهرانپارس غربی

اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • تلفن همراه :
 • وب سایت :
 • ایمیل :
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید