ویستا تجهیز کیش بنیان

شرکت تامین تجهیز ، نمایندگی رسمی شرکت Weidmulle کشور آلمان ، در بخش ابزار صنعتی برق افتخار حضور در بازار صنعت برق ایران را دارد.

واردات صادرات ابزار صنعتی