موسسه خدمات مالی آگاهان حساب

حسابداری حسابرسی مشاوره مالیاتی و خدمات مالی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
موسسه خدمات مالی آگاهان حساب
(ارائه دهنده کلیه خدمات مالی )
اظهار نامه مالیاتی
اظهار نامه ارزش افزوده
تهیه و تحلیل صورتهای مالی
مشاورمالی و مالیاتی و تامین اجتماعی
اعزام حسابدار به صورت پاره وقت و تمام وقت
ثبت نام کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی
گزارش فصلی خرید و فروش ( ماده 169 ق.م.م )
تهیه و تنظیم لوایح ، جهت هیئت حل اختلاف مالیاتی